Dagtilbud med ressourcepladser

Ressourceinstitutioner er et tværfagligt tilbud,hvor børn der har brug for en ekstra indsats, understøttes i inkluderende læringsmiljøer i et almindeligt dagtilbud. Der er etableret 8 ressourceinstitutioner med plads til 5 børn med særlige behov i hver institution, fordelt geografisk i Næstved Kommune.

Det er børn med behov for en særlig indsats, herunder børn med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, som kan understøttes i inkluderende læringsmiljøer i et almindeligt dagtilbud, der kan visiteres til en ressourceinstitution. Fælles for børnene er, at de har behov for stuktur, forudsigelighed og tæt voksen guidning, de har behov for opmærksomhedsfastholdelse, hjælp til impulskontrol, at kunne overskue gruppen af andre børn, samt tæt og tryg voksenkontakt.

Ressourceinstitutionerne har de samme grundlæggende forudsætninger for at arbejde med inklusion, som de øvrige daginstitutioner.

I ressourceinstitutionerne er der flere personaleressourcer end i andre institutioner. de ekstra ressourcer er ikke knyttet til enkelte børn, men derimod knyttet til fællesskabet

Forældre er vigtige og uundværlige ressourcer og samarbejdspartnere i arbejdet med inklusion. Det betyder at vi forventer at forældre tager varmt imod nye forældre og aktivt støtter op om kammeratskabsdannelse. Dialogen mellem forældre og personale er vigtig, så vi i fællesskab kan udvikletrivsel og finde løsninger på de udfordringer, der kan komme i fællesskabet