Hverdagen

Sognefogedgården er en aldersintegreret daginstitution, hvor børnene er i alderen fra 0 år til skolestart.

I vuggestuen er der Kyllingestuen  for de yngste vuggestuebørn og Troldestuen for de ældste vuggestuebørn.

Børnehavegrupperne hedder Bænkebiderstuen, Mariehønen og Sommerfuglen og der er børnene aldersintegreret.  

I Sognefogedgården er der ofte aktiviteter, hvor børnene er opdelt i mindre grupper ud fra deres alder/udvikling.

For os er det vigtigt, at der er en god stemning i huset, det skal være rart at være i Sognefogedgården.

I Sognefogedgården arbejder vi i en tydelig og genkendelig og troværdig struktur for børnene. Hverdagens pædagogik er omdrejningspunkt for vores pædagogiske arbejde. Vi ser hverdagens mange aktiviteter med børnene, som vigtige og betydningsfulde læringsrum.  For at arbejde bevist med hverdagspædagogikken udarbejdes der læreplaner . Derudover har vi hvert år et traditionsrigt Natur projekt, hvor vi dels bruger naturen, som er lige for næsen af os på legepladsen og vores lokalområde. dels tager vi på natur udflugt til Kongskilde, som er et skønt naturområde.

Fra vi åbner om morgenen til vi lukker om aftenen, benyttes de muligheder, der er for, at vi kan arbejde i små fællesskaber med børnene. Det kan være kreative aktiviteter, læsning, synge, side og snakke, spille spil, leg  o.ma.