Hverdagen

Sognefogedgården er en integreret daginstitution, hvor vi lige nu har to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. 

Kyllingestuen er for de yngste vuggestuebørn.

Troldestuen er for de ældste vuggestuebørn.

Vores Børnehavegrupper er aldres integrerede, hvor børnene er i alderen fra 3 år til skolestart.

De to grupper hedder Mariehønen og Bænkebiderne.

I Sognefogedgården har vi også et vuggestuetilbud til unge gravide og unge mødre.