Hverdagen

Sognefogedgården er en integreret institution, der pt. har  to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. 

Kyllingestuen, for de yngste vuggestuebørn.

Troldestuen,  for de ældste vuggestuebørn.

Børnehavegrupperne er integreret med børn i alderen fra 3 år til skolestart.

De to grupper kaldes Mariehønen og Bænkebiderne.

Endvidere er vi en ressource institution, der har fem pladser til visiterede børn med særligt behov.

Sognefogedgården har også et vuggestuetilbud til unge gravide og unge mødre.