Vi arbejder med Fri for Mobberi – et pædagogisk redskab, der via samtale, leg, massage og rytmik styrker børnenes trivsel og venskaber. 

Ikke fordi vi har problemer med mobning, men fordi børnegrupper er en dynamisk størrelse, og det betyder, at vi hele tiden skal have fokus på at sikre et trygt og rummeligt børnefællesskab med plads til alle. 

Fri for Mobberi udstyrer børnene med et sæt sociale spilleregler og redskaber, så de – efterhånden – også selv kan være med til at håndtere udelukkelser og mobning. Både hvis det overgår dem selv, eller hvis de ser, at et andet barn er i knibe. 


Ambitionen med Fri for Mobberi er

at børnefællesskabet hos os er præget af tolerance og respekt 
at skabe en kultur, hvor børn viser omsorg for hinanden 
at børnene lærer at reagere på drillerier og mobning  
at aktivere de mange passive tilskuere til mobning og give dem modet til at gribe ind og forsvare kammerater


Det virker
Undersøgelser viser, at fagfolk oplever, at Fri for Mobberi gør børnene mere omsorgsfulde, og at mange oplever, at de bruger mindre tid på at løse konflikter, når børnene kender til Fri for Mobberi. 


En kuffert med pædagogiske redskaber
Fri for Mobberi består af en kuffert med pædagogiske materialer – herunder et rytmik- og massageprogram, maskotten Bamseven, samtaletavler og bøger – så værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod leges og tales ind i børnenes hverdag. Vi bruger materialerne løbende og på Fri for Mobberi-børnemøder. 
 

De 4 værdi ord 

Tolerance: at se og acceptere forskelligheder i børnegruppen og behandle hinanden som ligeværdige.
Respekt: at acceptere og tage hensyn til hinanden.
Omsorg: at udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for alle børn.
Mod: at sige fra og markere egne grænser og sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænser.

Bamseven
I vil komme til at stifte bekendtskab med Bamseven, Fri for Mobberis maskot, der symboliserer tryghed og venskab – og skal minde børnene om at passe godt på hinanden og at være en god kammerat. Bamseven findes i en stor udgave i Fri for Mobberi-kufferten og i en lille udgave, som børnene får hver især. 
Bamseven er personlig og bor i vuggestuen/børnehaven, dvs. den skal ikke med hjem, før man stopper med at gå i institutionen.

I er vigtige
Fri for mobberi har tre målgrupper: Børn, forældre og fagfolk. For at forebygge mobningen er det nødvendigt, at de tre målgrupper arbejder sammen om at skabe gode børnefællesskaber, der bygger på en kultur, hvor der er plads til alle.
Effekten af vores trivselsarbejde er også afhængig af Jer.
Som forældre har I et medansvar for at forebygge mobning. Det kan I gøre ved at bakke op om børnenes trivsel og børnegruppens fællesskab, så ingen kommer til at føle sig udenfor.
Som forældre er I vigtige rollemodeller og vi håber, at I vil bakke op om vores arbejde med Fri for Mobberi.

Se andet papir med 5 tips til Jer som forældre.

DET HANDLER IKKE OM ONDE BØRN – MEN OM ONDE MØNSTRE.